ÇEREZ POLİTİKASI

Siz değerli ziyaretçilerimizi, MMK Metalurji kurumsal web sitesinde kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, kullanılan çerezlerin ayarları ve yönetilmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

 

1.     TANIMLAR VE KISALTMALAR

Çerez: Bir internet sitesi ziyaret edildiğinde bilgisayarda veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıkları

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Politika: MMK Metalurji Çerez Politikası

Şirket: MMK Metalurji; MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

2.     UYGULAMA

·         Çerezler Hakkında Genel Bilgi

Bir çerez genellikle alındığı internet sitesinin adını, çerezin “ömrünü” (Örn. Cihazda ne kadar süreyle tutulacağı) ve genellikle kendine özgü bir sayısal değeri içerir. Çerezler, tarayıcı oturumu sırasında veya internet sitesinde yapılacak bir sonraki ziyarette eylemleri ve tercih edilen ayarları kaydeder. İnternet sitesi tekrar ziyaret edildiği takdirde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilmektir. Bu sayede bilgisayarlar veya mobil cihazlar otomatik olarak yeniden tanınmaktadır. Tercih edilen ayarlar kullanıcı için otomatik olarak yüklenmektedir. Çerezler, Şirket internet sitesi her ziyaret edildiğinde ek bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaması avantajını sunmaktadır.

·         Çerezlerin Kullanım Amaçları

Çerezler, internet sayfaları arasında etkin bir şekilde geçiş yapılmasını sağlamak, internet sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak, reklamların içerik, grafik ve teknoloji açısından ihtiyaçlara göre geliştirmek için tercihleri takip etmek, genel olarak kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve iyileştirmek, internet siteleri için kullanım verilerini istatistiksel olarak değerlendirmek ve internet sitelerinin yapılarının ve içeriklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Bunların yanı sıra, çerezler hizmetlerin ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek ve/veya gelecekte internet sitesi üzerinde gerçekleştirilecek faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir.

·         Çerez Türleri

Çerez yönetimi bakımından:

  • Birinci Taraf Çerezleri: Şirket tarafında oluşturularak internet sitesine konulan ve şirket kontrolünde olan çerezleri ifade etmektedir.
  • Üçüncü Taraf Çerezleri: İş birliği yapılan üçüncü taraf firmalar tarafından oluşturulan ve yönetilen çerezler, üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılmaktadır.

Saklama süresi bakımından:

  • Oturum Çerezleri: Sadece tarayıcı açıkken mevcut olan ve tarayıcı kapanınca silinen çerez tipidir.
  • Kalıcı Çerezler: Tarayıcı kapandıktan sonra belirli bir sona erme tarihine kadar kalıcı olan çerez türüdür. Bunlar, tarayıcı ile internette gezinildiğinde internet siteleri tarafından şahsi bilgisayarları tanımak için kullanılabilir.

Kullanım amacı bakımından:

  • Gerekli Çerezler: İnternet sitelerinin etkin çalışmasını sağlamak, internet siteleri aracılığıyla çeşitli hizmetleri sağlamak ve güvenli alanlara erişim gibi bazı fonksiyonları yerine getirmek için gereklidir. Bu çerezler olmadan, alışveriş sepeti gibi bazı hizmetleri sağlamamız mümkün değildir.

Taraf

Çerez İsmi

Çerez Sağlayıcı

Amaç

Saklama Süresi

Toplanan Veriler

İzin Durumu (opt in/opt out tool)

·         Performans Çerezleri: İnternet sitelerindeki dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerinin kaydedilmesini sağlayarak, kullanıcıya geliştirilmiş ve kişisel bir deneyim sunulmasını amaçlamaktadır.

  • Analitik Çerezler: İnternet sitelerinin kullanımını analiz etmek, daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilmek için web analitik araçları tarafından internet sitesinde geçirilen süre, kullanılan sayfalar, tıklama bilgileri, bir sayfada kalma süresi gibi istatistiki bilgilerin toplanması için kullanılır.
  • Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, kullanıcılar ve kullanıcıların internet üzerinde gezinme alışkanları ile ilgili bilgi toplar. Aynı reklamların sürekli tekrarlanmasını engelleme, reklamların düzgün bir şekilde gösterilmesi ve bazı durumlarda ilgi alanlarına göre reklam gösterimi gibi işlevlerin uygulanmasını sağlar.

Taraf

Çerez İsmi

Çerez Sağlayıcı

Amaç

Saklama Süresi

Toplanan Veriler

İzin Durumu (opt in/opt out tool)

                                                                       

·         ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Birçok internet tarayıcısı, çerezleri varsayılan ayar olarak kabul etse de tarayıcının ayarlar bölümünden çerezler reddedilebilmekte veya silinebilmektedir. Tarayıcı ayarlarının nasıl düzenleneceği hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıda örneklenen ilgili tarayıcının yardım ekranına başvurulabilecektir.

    

Çerezler ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçiler, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini veya Privacy Badger (https://www.eff.org/tr/privacybadger) uygulamasını kullanabilecektir.

Çerezlerin, reddedilmesi ya da silinmesi durumunda, Şirket kurumsal internet sitesinde bazı özelliklerin veya hizmetlerin düzgün şekilde çalışması engellenebileceğinden dolayı bu durum kullanıcı deneyimini etkileyebilecektir. Çerez tercihleri kullanılan tarayıcı üzerinden yönetildiği için, farklı bir tarayıcı kullanıldığında ya da farklı bir bilgisayardan erişim sağlandığında reddetme tercihlerinin de yenilenmesi gerekecektir.

Şirket, çerezleri MMK Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında kullanmakta olup, çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve işbu Politikayı değiştirme hakkını saklı tutar.